Płatności SMS są natychmiastowe.

Wszelkie inne pytania można pisać na discord do xN0MANDx.

Lista usług

Żetony [25]

Unban

Wykonane przez: bojawiem55.pl